Wat is permacultuur?

Mens, natuur, aarde & universum vormen 1 geheel. Het geheel probeert zich via de mens van zichzelf bewust te worden.

De mens is voor zover we weten immers het enige wezen dat in staat is om zijn omgeving doelbewust te beïnvloeden. Dit betekent dat de mens een grote verantwoordelijkheid te dragen heeft. Alle oerculturen zijn zich hiervan bewust, en volgens hen is de belangrijkste taak van de mens het bewaren van de balans tussen natuur en cultuur.

Op vele plaatsen is deze oorspronkelijke wijsheid echter verloren gegaan. Een letterlijk ‘ont-aarde’ cultuur kwam er voor in de plaats, met talloze kwalijke gevolgen. Het belangrijkste hierin is dat we vergeten zijn dat we onderdeel uitmaken van een groter geheel, en dat onze daden niet enkel voor onszelf maar voor alle leven op de planeet gevolgen hebben.

Permacultuur gaat over het opnieuw invoeren van het langetermijndenken:
Opnieuw contact leren leggen met de natuur; manieren zoeken om met de natuur samen te werken ipv er tegen te strijden; het ontwikkelen van een duurzame cultuur, die de balans weer tracht te herstellen.

Permacultuur gaat over het bewust en integraal ontwerpen van systemen.Niets bestaat immers op zichzelf: alle elementen van een systeem zijn onderling verbonden, en ze hebben elk hun eigen behoeften & eigenschappen.

Een systeem kan een tuin zijn, maar even goed een gezin, een bouwproject, een vereniging, een vijver, een bijenkolonie, een boom, een menselijk lichaam… En elk van deze systemen bestaat weer uit kleinere systemen & maakt op zijn beurt weer deel uit van iets groters. Zo werkt de hele natuur.

De principes, die de ruggegraat van Permacultuur vormen, kunnen op al deze verschillende systemen toegepast worden, wat deze duurzamer, efficiënter, gezonder & gelukkiger maken kan.

 

http://www.anupana.be/permacultuur/index.html